Σάββατο, 13 Μαρτίου 2010

Αυτογνωσία (Γ΄)

Οι περισσότεροι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους σύμφωνα με ένα τύπο που έχουν φτιάξει με πολλή φροντίδα.

Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να γνωρίσομε τον εαυτό μας.

Όχι σύμφωνα με ένα υπόδειγμα, ή σύμφωνα με ένα δάσκαλο.

Είμαστε άνθρωποι από «δεύτερο χέρι».

Ζούμε, είτε πάνω σ’ αυτό που μας έχουν πει,

Είτε οδηγημένοι από τις κλήσεις και τις διαθέσεις μας.

Για αιώνες είμαστε διαμορφωμένοι, εξαρτημένοι:

Από την εθνικότητα, την κοινωνική τάξη, τις παραδόσεις, τη θρησκεία, τη γλώσσα,

Τη μόρφωση, τα έθιμα, τους κανόνες, τις προπαγάνδες όλων των ειδών.

Κάθε επιρροή που μπορεί να φανταστεί κανείς.

Και άρα οι αντιδράσεις μας σε κάθε κατάσταση σε κάθε πρόβλημα είναι διαμορφωμένες.

Για την πνευματικότητα μας εξαρτιόμαστε από κάποιον άλλο,

Για την ευτυχία μας από κάποιον άλλο,

Για τη φώτιση μας από κάποιον άλλο…

Μας έχουν αποκοιμίσει, υπνωτίσει,

Αλλά δεν έχομε επίγνωση ότι είμαστε υπνωτισμένοι, νομίζομε ότι έτσι πρέπει να είναι.

Από τη διδασκαλία του Κρισναμούρτι.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Είμαστε πράγματι υπνωτισμένοι και δε θέλουμε να ξυπνήσουμε.