Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

Εαυτός (ΚΔ΄)

Όλα είναι μέσα στον άνθρωπο και τίποτα δεν είναι έξω απ’ αυτόν

Πως πρέπει να κατανοηθεί αυτό;

Ο χρόνος δεν αποτελεί προϋπόθεση της ύπαρξης του σύμπαντος,

* Αλλά απλώς προϋπόθεση της αντίληψης του κόσμου από την ψυχική μας συσκευή,

* Η οποία επιβάλλει στον κόσμο τις προϋποθέσεις του χρόνου, γιατί διαφορετικά η ψυχική μας συσκευή θα ήταν ανίκανη να τον συλλάβει.

Ο χρόνος και ο χώρος δεν είναι παρά μορφές της αισθητηριακής μας αντίληψης και προέρχονται από την ψυχική μας συσκευή. (Καντ). 

Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

Zεν (Κ΄)

Η μυϊκή δραστηριότητα είναι το καλλίτερο φάρμακο για τη νωθρότητα του νου.


Όταν το σώμα απασχολείται, απασχολείται επίσης και ο νους,

* Και έτσι διατηρείται φρέσκος, υγιής και ξύπνιος.

Ηθικά, κάθε εργασία που συνεπάγεται σπατάλη φυσικών δυνάμεων,

* Ενισχύει την υγεία των ιδεών.

Ντ. Τ. Σουζούκι

Κυριακή, 4 Μαρτίου 2012

Θιβετανική Βίβλος των Νεκρών / Bardo –Tontol (ΚΖ΄)

Το Μπάρντο Τοντόλ ασχολείται κυρίως με τον μέσο άνθρωπο και όχι με τα υψηλής εξέλιξης όντα, που ο θάνατος τα απελευθερώνει μέσα στην πραγματικότητα.

Η ικανότητα της πρόγνωσης – γνώσης του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος,

* Που περιλαμβάνει την ικανότητα της μαντείας των σκέψεων των άλλων και ασκότιστη γνώση των περιορισμών του καθενός,

* Κατέχεται μόνο από όντα υψηλής εξέλιξης.

Στο πεδίο του Μπάρντο κάθε ον έχει ένα βαθμό αυτής της δύναμης, χάρις στην απελευθέρωση του από το βαρύ φυσικό σώμα.

Η συνείδηση στο Μπάρντο κατέχει υπερφυσική δύναμη αντίληψης περιορισμένου βαθμού και ότι ειπωθεί την ώρα αυτή γίνεται αντιληπτό.