Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

ΤΑΟ ο «Δρόμος» 10Όταν η ενέργεια είναι άφθονη και το πνεύμα πλήρες,

* Μπορείς να επεκτείνεις τη διάρκεια της ζωής σου,

* Χωρίς εκφυλισμό.

Από την «Αφύπνιση στο ΤΑΟ», του Λιου Ι Μινγκ.

Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2016

ΤΑΟ ο «Δρόμος» 9Συγκεντρώνεις ενέργεια :

* Με το να είσαι εγκρατής,

* Να φυλάσσεις-διατηρείς την ζωτικότητα,

* Και να τρέφεις το πνεύμα.

Από την «Αφύπνιση στο ΤΑΟ», του Λιου Ι Μινγκ.

Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016

ΤΑΟ ο «Δρόμος» 8


 

Διατήρησε τη ζωή,

* Mέσω της πληρότητας του πνεύματος,

* Tης αφθονίας της ενέργειας,

* Kαι της σταθερότητας της ζωτικότητας.

Από την «Αφύπνιση στο ΤΑΟ», του Λιου Ι Μινγκ.

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016

ΤΑΟ ο «Δρόμος» 7Το ανθρώπινο σώμα είναι σαν μαριονέτα, κάτι αδρανές.

Το πνεύμα είναι σαν το άτομο, (που κινεί την μαριονέτα).

Η ενέργεια είναι σαν το σχοινί.

Το πνεύμα κινεί την ενέργεια και η ενέργεια κινεί το σώμα.

Από την «Αφύπνιση στο ΤΑΟ», του Λιου Ι Μινγκ.

Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2016

ΤΑΟ ο «Δρόμος» 6Η ζωή των ανθρώπων εξαρτάται,

* Από τους τρεις θησαυρούς/ιδιότητες (σώμα-ζωτικότητα, ενέργεια και πνεύμα) .

Όταν είναι μαζί (οι ιδιότητες) οι άνθρωποι ζουν.

Όταν σκορπίζονται (χάνονται) πεθαίνουν.

Από την «Αφύπνιση στο ΤΑΟ», του Λιου Ι Μινγκ.