Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016

Θεός και Πίστη 20


 
Όντας ελεύθερος, έχεις μείνει μόνος με τον εαυτό σου.

Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση ζωής του ανθρώπου.

Όταν υπάρχει ελευθερία, υπάρχει ενέργεια και εκλείπει ο φόβος.

Μια ψυχή που δε φοβάται είναι γεμάτη αγάπη.

Από τη διδασκαλία του Κρισναμούρτι.

Τρίτη, 24 Μαΐου 2016

Θεός και Πίστη 19


Όταν αντιληφθείς ότι,

* Δεν μπορείς άλλο να στηρίζεσαι σε καμιά παράδοση και,

* Δεν χρειάζεσαι κάποιον να σε βοηθήσει, (ένα δάσκαλο, μια πίστη, ή ένα σύστημα),

Τότε είσαι ήδη ελεύθερος να ανακαλύψεις.

Από τη διδασκαλία του Κρισναμούρτι.

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016

Θεός και Πίστη 18Δεν μπορείς να ξεφύγεις από τα υποδείγματα,

* Με το να δοκιμάσεις να αλλάξεις υπόδειγμα.

Όταν καταλάβεις ότι η αλλαγή τοποθετεί αυτόματα μια νέα αυθεντία,

Τότε θα ξεφύγεις από την παγίδα της αυθεντίας για πάντα.

Από τη διδασκαλία του Κρισναμούρτι.

Κυριακή, 15 Μαΐου 2016

Θεός και Πίστη 17Ο άνθρωπος εκπαιδεύεται να ζει με υποδείγματα, (ιδανικά, πίστεις κλπ).

Όταν συμμορφώνεσαι σ’ ένα υπόδειγμα δεν είσαι ποτέ ελεύθερος.

Δεν υπάρχει κανένα σύστημα ιδεολογικό, θρησκευτικό, φιλοσοφικό,

* Που να μπορεί να προσφέρει οποιοδήποτε είδος ασφάλειας.
Από τη διδασκαλία του Κρισναμούρτι.

Κυριακή, 8 Μαΐου 2016

Θεός και Πίστη 16
Ο άνθρωπος δέχεται πολύ εύκολα το μονοπάτι,

* Που είναι το πιο βολικό και το πιο ευχάριστο.

Έτσι η «αυθεντία», (ο πολιτικός, ο παπάς, ο γκουρού, ο διδάσκαλος),

* Θεσμοθετεί ή/και σου υπαγορεύει ένα πολιτικό, θρησκευτικό, ψυχολογικό σύστημα,

* Που θα σου προσφέρει την μέθοδο, (όπως σου λένε), για να είσαι ασφαλής.

Από τη διδασκαλία του Κρισναμούρτι.