Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

Εαυτός (ΚΕ΄)


Μας είναι αδύνατο να συλλάβουμε το άπειρο, χωρίς να το συσχετίσουμε με το χώρο και το χρόνο.

Αν ο χώρος και ο χρόνος είναι μορφές της  αντίληψης μας και βρίσκονται στην ψυχή μας,

* Τότε οι ρίζες του απείρου θα πρέπει να αναζητηθούν επίσης μέσα μας, (στην ψυχή μας),

* Και ίσως μπορέσουμε να το ορίσουυμε ως μία άπειρη δυνατότητα επέκτασης της συνειδητότητας μας.

Εισδύοντας στα βάθη του εαυτού του ο άνθρωπος μπορεί να βρει τα πάντα, να κερδίσει τα πάντα,

* Κι αυτό που θα κερδίσει εξαρτάται απ’ αυτό που αναζητά και από τον τρόπο που το αναζητά

Σάββατο, 14 Απριλίου 2012

Zεν (ΚΑ΄)


 Ο λόγος που δεν μπορούμε να αποκτήσουμε μια πλήρη κατανόηση της αλήθειας οφείλεται,

* Στην παράλογη προσκόλληση «της λογικής» ερμηνείας των πραγμάτων.

Η Ζεν έχει καταλήξει στο συμπέρασμα,

* Πως η συνηθισμένη λειτουργία του λογικού,

* Δεν έχει τη δυνατότητα να δώσει μια τελική απάντηση στις βαθύτερες πνευματικές μας ανάγκες.

Ντ. Τ. Σουζούκι

Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012

Θιβετανική Βίβλος των Νεκρών / Bardo –Tontol (ΚΗ΄)


Υπάρχουν 4 είδη γέννησης:

* Γέννηση από θερμότητα και υγρασία (βλάστηση), γέννηση από αυγό, γέννηση από μήτρα, και

* Υπερφυσική γέννηση.

Κοιτάζοντας με την υπερφυσική σου δύναμη της πρόγνωσης, (που έχεις στην κατάσταση Μπάρντο), διάλεξε τη θύρα – μήτρα.

Προχώρησε πάνω στο λευκό φως – ατραπό των Ντέβας, (αγγέλων), ή πάνω στο κίτρινο φως – ατραπό των ανθρώπων.

Για να κερδίσεις ένα τέλειο προικισμένο σώμα πρέπει να έχεις πίστη, υπομονή, νόηση, ειλικρίνεια και ταπεινότητα.