Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2014

Αυτογνωσία 31


Όταν είσαι «τίποτα», είσαι τα πάντα.

* Όχι μέσα από το δυνάμωμα της θέσης σου,

* Ή την αύξηση του πλούτου και της δύναμης σου,

* Ή από την έμφαση που δίνεις στο Εγώ σου.

Αλλά με τη συνεχή διάλυση της συνείδησης του Εγώ,

* Που επιδιώκει την εξουσία και προκαλεί την απληστία, τη ζηλοφθονία,

* Την κτητικότητα, το πάθος και αναπόφευκτα το φόβο.

Από τη διδασκαλία του Κρισναμούρτι. 

Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014

Αυτογνωσία 30


Η ιδέα του εγώ είναι εντελώς επιφανειακή,

* Και επειδή ζεις στην επιφάνεια,

** Μένεις ικανοποιημένος με τις αυταπάτες.

Το να είσαι τίποτα,

* Σημαίνει ότι είσαι ελεύθερος από την ιδέα να είσαι κάτι.

Από τη διδασκαλία του Κρισναμούρτι.