Σάββατο, 31 Μαΐου 2014

Αυτογνωσία 20


Εφόσον δίνουμε σπουδαιότητα στο εγώ, στο εμένα και το δικό μου, 

* Θα υπάρχει μια διαρκής και αυξάνουσα σύγκρουση μέσα μας και στον κόσμο.

Όσο περισσότερο βασανιζόμαστε εσωτερικά,

* Τόσο μεγαλύτερη είναι η ώθηση να είμαστε βίαιοι εξωτερικά.

Ο κόσμος βρίσκεται σε αταξία, (σε σύγκρουση),

* Γιατί ο καθένας από εμάς βρίσκεται σε αταξία, (σε σύγκρουση εσωτερικά).

Από τη διδασκαλία του Κρισναμούρτι

Τρίτη, 20 Μαΐου 2014

Αυτογνωσία 19


Κάθε ένα ιδανικό, κάθε μια αξία, κάθε επιθυμία, κάθε ενδιαφέρον κλπ,

* Αποτελεί και μια οντότητα του εγώ.

Η μία οντότητα, (του εγώ), δεν μπορεί να κατανοήσει τις πολλές οντότητες, που μας αποτελούν.

Είμαστε πολλοί και όχι ένας. Το όνομα του ανθρώπου είναι λεγεώνα.

Ο ένας, ο εαυτός, δε γεννιέται,

* Αν δεν παύσουν να υπάρχουν οι πολλές οντότητες του εγώ.

Από τη διδασκαλία του Κρισναμούρτι.

Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014

Αυτογνωσία 18


Ολόκληρο το κατασκεύασμα του εγώ,


* Είναι αποτέλεσμα αντιφατικών ενδιαφερόντων και αξιών,

* Πολλών και ποικίλων επιθυμιών.

Και όλες αυτές οι επιθυμίες γεννούν και το αντίθετο τους,

* Γι’ αυτό είναι αναπόφευκτη η αντίφαση μέσα στο εγώ.
 Από τη διδασκαλία του Κρισναμούρτι.

Πέμπτη, 1 Μαΐου 2014

Αυτογνωσία 17


Η σκέψη δημιουργεί την όλη δομή του εγώ.

Το εγώ είναι ένα:

* Κουβάρι από διάφορες οντότητες, που η κάθε μια αντιτάσσεται την άλλη.

* Πεδίο μάχης συγκρουόμενων επιθυμιών.

* Κέντρο συνεχούς αγώνα ανάμεσα στο δικό μου και το μη δικό μου.

Από τη διδασκαλία του Κρισναμούρτι.