Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013

Εαυτός (ΛΗ΄)Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος τα γεγονότα, ή οι πράξεις κάποιου να σου προκαλέσουν αρνητικό συναίσθημα. 
Το αρνητικό συναίσθημα προξενείται μόνο από την αδυναμία σου.

Ο θάνατος ενός φίλου, ή η θλίψη από κάτι τέτοιο, είναι πόνος. Δεν δεν είναι αρνητικό συναίσθημα.

Μπορεί να μεταβληθεί σε αρνητικό συναίσθημα, μόνο όταν ταυτιστείς με αυτό.


Πιστεύουμε ότι τα αρνητικά συναισθήματα προκαλούνται από εξωτερικές αιτίες,

* Όμως οι εξωτερικές αιτίες δεν μπορούν να τα δημιουργήσουν, αν εμείς δεν το θέλουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: