Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2013

Zεν (ΛΔ΄ Τέλος)


Όλος ο χρόνος βρίσκεται εδώ, μέσα σ’ αυτό το σώμα,


* Που είναι το σώμα του Βούδα (Φωτισμένου).


Αν είσαι στη ζωή, αυτή είναι η ζωή.

Αν έλθει ο θάνατος αυτός είναι ο θάνατος.

Μην αποθέτεις καμία ελπίδα ούτε στη ζωή ούτε στο θάνατο.


Αυτή η ζωή και ο θάνατος είναι η ζωή του Βούδα (Φωτισμένου).

Δεν υπάρχουν σχόλια: