Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

Εαυτός (ΚΔ΄)

Όλα είναι μέσα στον άνθρωπο και τίποτα δεν είναι έξω απ’ αυτόν

Πως πρέπει να κατανοηθεί αυτό;

Ο χρόνος δεν αποτελεί προϋπόθεση της ύπαρξης του σύμπαντος,

* Αλλά απλώς προϋπόθεση της αντίληψης του κόσμου από την ψυχική μας συσκευή,

* Η οποία επιβάλλει στον κόσμο τις προϋποθέσεις του χρόνου, γιατί διαφορετικά η ψυχική μας συσκευή θα ήταν ανίκανη να τον συλλάβει.

Ο χρόνος και ο χώρος δεν είναι παρά μορφές της αισθητηριακής μας αντίληψης και προέρχονται από την ψυχική μας συσκευή. (Καντ). 

Δεν υπάρχουν σχόλια: