Κυριακή, 4 Μαρτίου 2012

Θιβετανική Βίβλος των Νεκρών / Bardo –Tontol (ΚΖ΄)

Το Μπάρντο Τοντόλ ασχολείται κυρίως με τον μέσο άνθρωπο και όχι με τα υψηλής εξέλιξης όντα, που ο θάνατος τα απελευθερώνει μέσα στην πραγματικότητα.

Η ικανότητα της πρόγνωσης – γνώσης του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος,

* Που περιλαμβάνει την ικανότητα της μαντείας των σκέψεων των άλλων και ασκότιστη γνώση των περιορισμών του καθενός,

* Κατέχεται μόνο από όντα υψηλής εξέλιξης.

Στο πεδίο του Μπάρντο κάθε ον έχει ένα βαθμό αυτής της δύναμης, χάρις στην απελευθέρωση του από το βαρύ φυσικό σώμα.

Η συνείδηση στο Μπάρντο κατέχει υπερφυσική δύναμη αντίληψης περιορισμένου βαθμού και ότι ειπωθεί την ώρα αυτή γίνεται αντιληπτό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: