Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

Zεν (ΙΕ΄)


Η Ζεν τοποθετεί την προσωπική εμπειρία ενάντια σε κάθε δογματική αυθεντία και σε κάθε αντικειμενική αποκάλυψη.

Η Ζεν δείχνει το δρόμο και είναι ελεύθερη από όλα τα δογματικά και θρησκευτικά φορτία.

Δεν υπάρχουν στη Ζεν ιερές γραφές, ή δογματικές δοξασίες, η Ζεν δε διδάσκει τίποτα.

Ότι διδασκαλίες υπάρχουν στη Ζεν, βγαίνουν από το μυαλό μας, εμείς οι ίδιοι αυτοδιδασκόμαστε.

Η Ζεν δεν είναι ένα σύστημα που βασίζεται στη λογική και στην ανάλυση.

Αν είναι κάτι, τότε είναι ο αντίποδας της λογικής που είναι ένας δυαδικός τρόπος σκέψης.

Η Ζεν θέλει να ανυψωθεί πάνω από τη λογική, να βρει μια ανώτερη κατάφαση εκεί όπου δεν υπάρχουν αντιθέσεις.

Η Ζεν δεν έχει σχέση ούτε με την άρνηση ούτε με την κατάφαση.

Γι’ αυτό η Ζεν ούτε αρνείται, ούτε δέχεται το θεό.

Ντ. Τ. Σουζούκι
Σημείωση Ερμή: Αν και κάθε ανάρτηση της ίδιας ενότητας, γενικά μπορεί να κατανοηθεί από μόνη της, θα ήταν καλύτερο για τον αναγνώστη να τις παρακολουθήσει με την αλφαβητική τους σειρά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: