Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2011

Εαυτός (ΙΘ΄)


Όλη η γνώση περιέχεται στην ψυχή του ανθρώπου.

Όλα τα βασίλεια της φύσης ζουν μέσα στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι ένα μικρό σύμπαν.

Μέσα του πραγματοποιείται συνεχής θάνατος και συνεχής γέννηση,

* Ένα αδιάκοπο αλληλοφάγωμα, το καταβρόχθισμα του αδύναμου από τον ισχυρό,

* Η εξέλιξη και ο εκφυλισμός,

* Η ανάπτυξη και η φθορά.

Ο άνθρωπος έχει μέσα του από το ορυκτό μέχρι το Θεό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: