Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

Θεός και Πίστη 43
Η μεγάλη δύναμη δεν έρχεται μέσα από την προσευχή,


* Την πίστη, τα οράματα και την ψευδαίσθηση.

Η μεγάλη δύναμη έρχεται μέσα από τη διαύγεια,

* Μέσα από το νου που μπορεί να δει ξεκάθαρα. 

Από τη διδασκαλία του Κρισναμούρτι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: