Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2016

Θεός και Πίστη 39Η σκέψη παύει μόνο όταν ο εαυτός απουσιάζει.

Όταν ο νους πάψει να δημιουργεί, μένει μόνος,

* Δηλαδή, όταν δεν είναι σκλαβωμένος από τις δικιές του τις επιδιώξεις.

Για να είσαι μόνος πρέπει να πεθάνεις ως προς το παρελθόν.

Από τη διδασκαλία του Κρισναμούρτι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: