Κυριακή, 10 Ιουλίου 2016

Θεός και Πίστη 28Δεν υπάρχει δρόμος για την αλήθεια,

* Άλλος από την ίδια την αλήθεια.

Η αλήθεια δεν έχει μονοπάτι

* Κι αυτή είναι η ομορφιά της αλήθειας.

Από τη διδασκαλία του Κρισναμούρτι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: