Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016

Θεός και Πίστη 27 Η αλήθεια είναι ένας τόπος που δεν υπάρχει μονοπάτι για να πας,

* Αλλά μπορεί να έλθει εκείνη,

* Όταν υπάρχει απόλυτη ελευθερία από τη διαμόρφωση.

Λέγεται, ότι όλα τα μονοπάτια οδηγούν στην αλήθεια,

* Το μονοπάτι του χριστιανού, του μουσουλμάνου του ινδουιστή.

Αυτό είναι τόσο φανερά παράλογο!

Από τη διδασκαλία του Κρισναμούρτι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: