Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2013

Εαυτός (ΝΣΤ΄)


Από τι πρέπει να ελευθερωθούμε, προκειμένου να περάσουμε σε μια κατανόηση του πολυδιάστατου κόσμου; 

Πρώτα πρέπει να απαλλαγούμε από τη βεβαιότητα μας, ότι βλέπουμε και νοιώθουμε εκείνο που υπάρχει πραγματικά και ότι ο αληθινός κόσμος είναι, σαν τον κόσμο τον οποίο βλέπουμε,

* Δηλαδή να απαλλαγούμε από την πλάνη του υλικού κόσμου.

Πρέπει να κατανοήσουμε όλες τις απατηλότητες του κόσμου, που αντιλαμβανόμαστε σε χώρο και χρόνο και να μάθουμε, ότι ο αληθινός κόσμος δεν μπορεί να έχει τίποτα το κοινό μαζί του. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: