Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013

Εαυτός (ΝΕ΄)


Ακριβώς όπως τα αξιώματα της λογικής ασχολούνται με έννοιες μόνο και σχετίζονται στενά μαζί τους,

* Έτσι και τα αξιώματα των μαθηματικών εφαρμόζονται μόνο στα πεπερασμένα και στα σταθερά μεγέθη και σχετίζονται μόνο με αυτά.

Τα αξιώματα αυτά είναι λαθεμένα σε σχέση με τα άπειρα και μεταβλητά μεγέθη,

* Ακριβώς όπως τα αξιώματα της λογικής είναι λαθεμένα σε σχέση με τα συναισθήματα, τα σύμβολα και τις ιδέες που δεν μπορούν να εκφραστούν με λόγια.


Τα μαθηματικά των απείρων και μεταβλητών μεγεθών, αντιπροσωπεύουν τον αληθινό κόσμο. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: