Σάββατο, 18 Μαΐου 2013

Εαυτός (ΜE΄)
Το σήμερα είναι αποτέλεσμα κάποιου παρελθόντος.


Αν αλλάξουμε το σήμερα, 


* Αλλάζουμε το μέλλον για την επόμενη ζωή,


Και αν αλλάξουμε το μέλλον για την επόμενη ζωή,


* Αλλάζουμε και το παρελθόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: