Τρίτη, 7 Μαΐου 2013

Εαυτός (ΜΔ΄)Κανείς δε μπορεί να πετύχει κάτι, αν δεν είναι σε θέση να πληρώσει γι’ αυτό.

Τα πράγματα δεν χαρίζονται, μόνο αγοράζονται.

Αν κάποιος επιθυμεί πολλά, θα πρέπει να δώσει πολλά.

Aν δίνει λίγα, θα πάρει λίγα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: