Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2017

ΤΑΟ ο «Δρόμος» 28
Εκείνοι που προκαλούν την ατυχία τους

* είναι αυτοί που χρησιμοποιούν την ενέργεια τους εξωτερικά.

Εκείνοι που προκαλούν την καλοτυχία τους,

* είναι αυτοί που χρησιμοποιούν την ενέργεια τους εσωτερικά.

Επιλογή από το έργο, «Η Αφύπνιση στο ΤΑΟ», του Λιου Ι Μινγκ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: