Σάββατο, 20 Αυγούστου 2016

Θεός και Πίστη 36


  
Ο Θεός υπάρχει, όταν δεν υπάρχεις εσύ, (το εγώ σου).

Όταν υπάρχει το εγώ σου, ο Θεός δεν υπάρχει.

Από τη διδασκαλία του Κρισναμούρτι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: