Τρίτη, 7 Ιουνίου 2016

Θεός και Πίστη 21Ότι ξέρομε για τον Θεό είναι:

* Οι ιδέες, οι σκέψεις, οι εμπειρίες των άλλων,

* Ή και κάποιες στιγμές μιας μάλλον αόριστης δικιάς μας εμπειρίας.

Ο Θεός, δεν είναι κάτι του οποίου μπορείς να έχεις πείρα.

Ο Θεός είναι ένα βίωμα,

* Που δεν βασίζεται σε καμία πίστη, σε κανένα δόγμα και σε καμία προηγούμενη πείρα/εμπειρία. 
Από τη διδασκαλία του Κρισναμούρτι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: