Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2016

Θεός και Πίστη 1

Αυτό που είναι σημαντικό δεν είναι τι πιστεύεις,

* Αλλά μόνο γιατί το πιστεύεις.

Τα γεγονότα δεν επηρεάζονται από την πίστη ή την μη πίστη.
Από τη διδασκαλία του Κρισναμούρτι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: