Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2014

Αυτογνωσία 31


Όταν είσαι «τίποτα», είσαι τα πάντα.

* Όχι μέσα από το δυνάμωμα της θέσης σου,

* Ή την αύξηση του πλούτου και της δύναμης σου,

* Ή από την έμφαση που δίνεις στο Εγώ σου.

Αλλά με τη συνεχή διάλυση της συνείδησης του Εγώ,

* Που επιδιώκει την εξουσία και προκαλεί την απληστία, τη ζηλοφθονία,

* Την κτητικότητα, το πάθος και αναπόφευκτα το φόβο.

Από τη διδασκαλία του Κρισναμούρτι. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: