Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2013

Αυτογνωσία 3


Για να καταλάβεις τον εαυτό σου, δεν χρειάζεσαι  καμία αυθεντία. 

Δεν χρειάζεσαι ούτε τη δική σου εσωτερική αυθεντία, δηλαδή:

Δεν χρειάζεσαι τις δικές σου εμπειρίες, γνώσεις, ιδέες και ιδανικά,

* Που είναι όλα αποκτήματα του νου από τις επιρροές του περιβάλλοντος σου.

Με τη γνώση του εαυτού και όχι με την πίστη στα σύμβολα άλλων,

* Μπορείς να φθάσεις στην αιώνια πραγματικότητα, στην οποία έχει τα θεμέλια της η ύπαρξη.

Από τη διδασκαλία του Κρισναμούρτι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: