Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013

Εαυτός (Ξ΄)

Η συνηθισμένη συνείδηση εγρήγορσης, η λογική συνείδηση όπως την αποκαλούμε,

* Δεν είναι παρά ένας τύπος συνείδησης,

* Ενώ παντού γύρω της, χωριζόμενες από αυτήν με μια λεπτότατη μεμβράνη, υπάρχουν εν δυνάμει μορφές συνείδησης εντελώς διαφορετικές.

Καμιά αναφορά του σύμπαντος στην ολότητα του δεν μπορεί να είναι πλήρης,

* Aν δεν λαμβάνει υπόψη αυτές τις άλλες μορφές συνείδησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: