Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2013

Εαυτός (Ν΄)


Η ζωή ενός ανθρώπου είναι διπλή. Συνίσταται από δύο ζωές, μια ζωική και μια πνευματική.


Το σώμα είναι το φυσικό σώμα με τον ελάχιστα κατανοητό, για μας, νου.

Η ψυχή είναι η ανακλώμενη λειτουργία, η οποία καθοδηγείται από εντυπώσεις που λαμβάνονται από τον εξωτερικό κόσμο και από το σώμα.

Το πνεύμα περιλαμβάνει εκείνες τις ανώτερες αρχές οι οποίες καθοδηγούν,


* Ή κάτω από ορισμένες συνθήκες μπορούν να καθοδηγήσουν, την ψυχική ζωή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: