Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2013

Εαυτός (ΜΖ΄)


Ο καθένας από μας είναι στην πραγματικότητα μια ενοικούσα φυσική οντότητα πολύ πιο εκτεταμένη από ότι γνωρίζουμε,


* Μια ατομικότητα η οποία δεν μπορεί ποτέ να εκφραστεί πλήρως μέσω κάποιας σωματικής εκδήλωσης.


Ο εαυτός εκδηλώνεται μέσω του οργανισμού, αλλά υπάρχει πάντα κάποιο μέρος του εαυτού ανεκδήλωτο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: