Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2012

Εαυτός (ΚΗ΄)


Η υποβολή είναι ένα θεμελιώδες γεγονός, είναι ένας από τους κύριους παράγοντες, τόσο στην προσωπική όσο και στην κοινωνική ζωή.

Η υποβολή μπορεί να είναι συνειδητή, ή ασυνείδητη, ηθελημένη ή αθέλητη.

Η σφαίρα της συνειδητής και ηθελημένης υποβολής είναι εξαιρετικά μικρή σε σύγκριση με τη σφαίρα της ασυνείδητης και αθέλητης.

Συνήθως ο άνθρωπος εξαρτάται ολοκληρωτικά από υποβολές.

Ο άνθρωπος είναι δεμένος με χιλιάδες υποβολές στις οποίες υποκύπτει, χωρίς να τις προσέχει καν,

* Υποβάλλοντας στον εαυτό του την ιδέα ότι αυτός ο ίδιος σκέφτεται και αισθάνεται έτσι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: