Σάββατο, 7 Μαΐου 2011

Θιβετανική Βίβλος των Νεκρών / Bardo –Tontol (IΖ΄)


Η ανάγνωση του Τοντόλ για τον κοινό άνθρωπο έχει σκοπό την απελευθέρωση του ζωικού ρευστού από το θνήσκον σώμα, ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή μετά θάνατο συνείδηση και συνεπώς η ευτυχισμένη επαναγέννηση.

Η φώτιση προκύπτει από την κατανόηση της μη πραγματικότητας της σαμσάρας, (φαινομενικός κόσμος, ο κόσμος των επαναγεννήσεων).

Μια τέτοια συνειδητοποίηση είναι δυνατή στον ανθρώπινο κόσμο ή στη σημαντική στιγμή του θανάτου ή μέσα στη μετά θάνατο περίοδο, (κατάσταση Μπάρντο), με τη συγκέντρωση του νου στην ορθή γνώση.

Σκοπός είναι και μπορεί να είναι μόνο η απελευθέρωση από τη σαμσάρα.

Η νιρβάνα είναι κατάσταση μη σαμσαρική και υπάρχει πέρα από κόσμους παραδείσους και κολάσεις.

Η νιρβάνα είναι η παύση κάθε θλίψης, είναι η Πραγματικότητα.

Για εκείνον που προσκολλάται υπάρχει πτώση, (επαναγέννηση), για εκείνον όμως που δεν προσκολλάται η πτώση δεν μπορεί να έλθει.

Υπάρχει ένα Αγέννητο, Ακατασκεύαστο, Αμορφοποίητο και υπάρχει διαφυγή από το γεννημένο, το κατασκευασμένο και το μορφοποιημένο. Βούδας Γκαουτάμα.

Β.Γ. Έβανς Γουέντζ

Δεν υπάρχουν σχόλια: