Τετάρτη, 27 Απριλίου 2011

Zεν (Θ΄)

Το να διώξεις όλες τις σκέψεις σου με τη σκέψη σου είναι σαν να καθαρίζεις όλο το αίμα σου με το αίμα σου.

Οι σκέψεις είναι ένα διανοητικό οικοδόμημα και δε πρέπει ούτε να τις συγκρατήσουμε ούτε να τις απορρίψουμε,

* Πρέπει να τις αφήσουμε να εκδηλωθούν και να εξαφανιστούν.

Αν είσαι στη ζωή, αυτή είναι η ζωή, αν έλθει ο θάνατος αυτός είναι ο θάνατος.

Δεν υπάρχει κανείς λόγος να μπεις κάτω από τον έλεγχο τους.

Μην αποθέτεις καμία ελπίδα ούτε στη ζωή ούτε στο θάνατο.

Αυτή η ζωή και ο θάνατος είναι η ζωή του Βούδα (φωτισμένου).

Όλος ο χρόνος βρίσκεται εδώ, μέσα σ’ αυτό το σώμα, που είναι το σώμα του Βούδα.

A.Watts

Δεν υπάρχουν σχόλια: