Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2010

Θιβετανική Βίβλος των Νεκρών / Bardo –Tontol (H΄)

Όπως στην εμβρυακή κατάσταση του ανθρώπου το έμβρυο περνάει απ’ όλες τις μορφές της οργανικής δομής, από την αμοιβάδα μέχρι τον άνθρωπο,

Έτσι και στη μεταθανάτιο κατάσταση, την εμβρυακή του ψυχικού κόσμου,

Ο γνώστης ή η αρχή της συνείδησης, πριν επανέλθει στην πυκνή ύλη, ζει εμπειρίες καθαρά ψυχικών καταστάσεων.

Οτιδήποτε είναι ορατό και αόρατο,

Είτε Σαμσάρα, (ο κόσμος της γέννησης και του θανάτου, η κατάσταση της σύγχυσης και της άγνοιας, ο κόσμος που ζούμε),

Είτε Νιρβάνα (Λύτρωση, Φώτιση), στη βάση είναι Ένα,

Δηλαδή Σουνιάτα, (Η απόλυτη φύση όλων των εξωτερικών και εσωτερικών φαινομένων),

Με δύο ατραπούς Αβιντίγια – Άγνοια και Βίντγια - Γνώση.

Η Σαμσάρα και η Νιρβάνα είναι οι 2 πόλοι της συνείδησης.

Λάμα Ντάβα Σαντάπ

Δεν υπάρχουν σχόλια: